Information

ALUNDA Sommarsimskola intensiv 12/6-27/6-2018, nybörjarsim från 6år 10st tillfällen 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00. Fortsättningsim 19.30 . ANMÄLAN ÖPPEN!! RUTINER VID KURSSTART FYRISHOV, hämta badkort vid sidan av receptionen på Fyrishov. Gå sedan in i omklädnad och byt om. Sedan vidare till Uv bassängen där vi samlas för vidare info.Glöm ej hänglås. Fota Qr koden på badkortet, om ni skulle tappa kortet. ..........................................................................................................................................................................................................................