Information

RUTINER VID KURSSTART FYRISHOV höst 2018, gå in vid träningsbassängen med kod som ni fått. F2 grupper är inställda pga dubbelbokning från Fyrishov. ..........................................................................................................................................................................................................................