Information

Nästa kursstart på Fyrishov blir 18/9,2021, 10 tillfällen lördagar mellan 12-14. Från 6år. 5år går bra om barnet är väl motoriskt utvecklat. Vi kommer att vara i lilla träningsbassängen som håller 34 grader. Bokningen öppen ! info@simskolan.nu För att komma till bassängen går man in i en särskild ingång från gatan. Man får då en kod att ta sig in med.OBS! Ej ingång vid receptionen! En förälder följer med på simskolebiljetten. Totalt 10st tillfällen. Avgift 1500:_Swish 1234709150. Bilder finns på instagram #simpedagogen ANGÅENDE COVID 19 Till vårdnadshavare som har barn i Simpedagogens simskoleverksamhet. Max 7 föräldrar i träningsbassängen! Vi rekommenderar att barnen duschar och byter om hemma så slipper vi trängas i duschrummen. Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer kring hälsotillståndet på barnet för att få vistas i simskolan. Detta för att minimera smittspridning av eventuella virusinfektioner däribland Covid-19-viruset. Vi uppmanar barn och vårdnadshavare att vara uppmärksamma på tidiga symtom på luftvägsinfektion, som hosta,feber eller luftvägsbesvär.